Het menu is opgenomen in het restaurantgedeelte                                                                                                                         Dichtbij van de Golf Bois d'Arlon                                                             Boek uw tafel nu 003263410050                                                                                                                        

FR EN
SPA - Gastronomisch restaurant

Charmehotel met 9 kamers

Arlon België, dichtbij Luxemburg

Naar beneden scrollen

JURIDISCHE INFORMATIE

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 III-1 van de Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 inzake het vertrouwen in de digitale economie, informeren wij u dat :

 • De domeinnaam peiffeschof.be het eigendom is van de bvba Hostellerie du Peiffeschof
 • Uitgever :
  Juridische benaming: Hostellerie du Peiffeschof
  Rechtsvorm: BVBA SPRL
  N° d’Entreprise : BE  0416.126.931
  Ondernemingsnummer: BE 0416.126.931
  Maatschappelijke zetel: 111, Chemin du Peiffeschof à 6700 ARLON
   
  Wettelijke vertegenwoordiger: Thierry Neyens, manager
  Contact
  Verantwoordelijke uitgever: Thierry Neyens, manager

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

De Gebruiker erkent kennis genomen te hebben van deze voorwaarden, en verbindt zich ertoe deze na te leven.

Technische informatie

 • Veiligheid van het internet:

  De Gebruiker erkent over de vaardigheden en middelen te beschikken, die vereist zijn om toegang te hebben tot de website, en deze te gebruiken. Hij verklaart alle passende maatregelen te hebben genomen, om zijn eigen gegevens en/of software tegen besmetting door eventuele op het internet aanwezige virussen te beschermen, en maakt op eigen risico gebruik van de website.

  De bvba Hostellerie du Peiffeschof, hierna "Peiffeschof" genoemd, streeft ernaar om beschikbare en gecontroleerde informatie en/of hulpmiddelen ter beschikking te stellen van de gebruiker, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten, de niet-beschikbaarheid van informatie en/of de aanwezigheid van virussen op haar website.

 • Beheer van cookies:

  "Peiffeschof" verzamelt mogelijk specifieke gegevens met betrekking tot de computer van de Gebruiker, om de effectiviteit van de inhoud van de website te verbeteren, en om informatie te bekomen over de bezoekfrequentie of het verkeer erop. Deze gegevens worden gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid voor de Gebruiker te verbeteren, door middel van een profilering van zijn manier van surfen, om zo interessante programma's en inhoud voor de bezoekers aan de site te kunnen voorzien.

  "Peiffeschof" gebruikt of zal gebruik maken van drie soorten cookies:
  - 'Session cookies' (log van een sessie): Ze maken het mogelijk om de navigatie van de bezoeker te volgen tijdens één enkel bezoek. Ze zijn noodzakelijk voor de werking van de website, maar maken het op geen enkele manier mogelijk om de Gebruiker persoonlijk te identificeren. 'Session cookies' zijn tijdelijk, en worden automatisch verwijderd wanneer de Gebruiker de website www.peiffeschof.be verlaat.
  - 'Persistent cookies' (persistente log): Ze worden gebruikt om Gebruikers van één bezoek tot een volgend te identificeren. Ze zijn niet noodzakelijk voor de werking van de website, maar dienen om de gebruiksvriendelijkheid voor de Gebruiker te verbeteren. "Peiffeschof” verzamelt geen persoonlijke gegevens. Het gaat alleen om een nummer dat u als een van onze Gebruikers identificeert. De 'Persistent cookies'
  blijven op de harde schijf van de Gebruiker staan, totdat hij deze wist.
  - 'Third party cookies' (log voor derden): het is u misschien al opgevallen dat we advertenties van externe bedrijven op onze website plaatsen. Deze advertenties kunnen u nu en dan een cookie sturen. Over deze cookies hebben we geen controle.
   
 • Persoonlijke gegevens:

  Een bezoek aan de website www.peiffeschof.be kan vrij gebeuren, zonder dat de Gebruiker zijn identiteit of gegevens over zichzelf bekend dient te maken.

  Wanneer er echter persoonlijke informatie verzameld en verwerkt wordt in sommige rubrieken van de website, dan gebeurt dit in overeenstemming met de bepalingen en gewijzigde teksten van de wet van 6 januari 1978.
  Zoals vereist door de wet hierboven, heeft de Gebruiker een recht van toegang, update, correctie of verwijdering inzake zijn persoonlijke gegevens, die door "Peiffeschof" bewaard worden, door te schrijven naar:
  Hostellerie du Peiffeschof bvba, Chemin du Peiffeschof 111, 6700 B-AARLEN, België


Om het vertrouwelijke karakter en de veiligheid van de persoonlijke gegevens van Gebruikers te beschermen, neemt "Peiffeschof" de nodige maatregelen om de identiteit van de vragende partij te verifiëren, alvorens de gevraagde correcties toe te staan of uit te voeren.

Intellectuele eigendom

 • Auteursrechten:

  De auteursrechten en het intellectuele eigendom van de website www.peiffeschof.be, en alle inhoud van de website, blijven het eigendom van "Peiffeschof." De informatie op de website www.peiffeschof.be is het eigendom van"Peiffeschof", tenzij ze als eigendom van derden wordt geïdentificeerd. Het gestileerde HP logo en de grafische elementen die op de website zijn weergegeven, zijn het eigendom van "Peiffeschof." Andere namen van bedrijven en producten of diensten die op de website weergegeven zijn, zijn de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.

  Aan de Gebruiker wordt geen enkel gebruiksrecht of -licentie van eender welk merk dan ook toegekend, en de Gebruiker stemt ermee in de aangeboden producten en diensten op de website www.peiffeschof.be, noch geheel noch gedeeltelijk, te wijzigen, verhuren, uit te lenen, verkopen, verspreiden, of afgeleide werken op basis van de inhoud van de website te creëren.

  De reproductie of weergave van alle of een deel van de pagina's, gegevens of elk ander onderdeel van deze website, op eender welke wijze of op welke drager dan ook, is verboden en stemt, zonder toestemming van de uitgever, overeen met namaak.

  Alleen kopieën gemaakt voor informatieve doeleinden en exclusief voor strikt privégebruik zijn toegestaan.

  Seules les copies faites à titre d'information et exclusivement pour un usage strictement privé sont autorisées.
   
 • Hyperlinks:

  Het creëren van hyperlinks naar de website www.peiffeschof.be is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring vanwege de Verantwoordelijke Uitgever. Wij zijn er uiteraard voorstanders van.

  Inzake hyperlinks die van de website www.peiffeschof.be naar andere websites leiden, kan de verantwoordelijkheid van "Peiffeschof" in geen geval worden ingeroepen met betrekking tot de inhoud, producten of diensten die beschikbaar zijn op dergelijke websites, of via deze websites.

terug

Loading...